Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo CHUYỂN kỳ thi chứng chỉ Trình độ B: Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Pháp ngày: 21/07/2019
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo CHUYỂN kỳ thi chứng chỉ Trình độ B: Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Pháp ngày: 21/07/2019

Danh sách thí sinh tham gia các môn thi này SẼ ĐƯỢC TTNN chuyển sang kỳ thi kế tiếp, Kỳ thi ngày 11/08/2019.
Sinh viên có thể theo dõi lịch thi (số báo danh, phòng thi, giờ thi...), lịch khai giảng, thời khóa biểu và các thông tin khác:
https://www.hutech.edu.vn/ttnn/thong-bao/
Fanpage: https://www.facebook.com/ViendaotaonghenghiepHutech
Hạn chót thí sính có thể nộp hồ sơ tại Trung tâm ngày 31/07/2019
Thí sinh xem thông tin và phản hồi thông tin (nếu có) ngày 09/08/2019

14576959