TB: Về việc nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/09/2019
THÔNG BÁO
Về việc nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/09/2019

 
Căn cứ theo thông báo số: 2223/TB-ĐKC, ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Nhà trường về việc nghỉ Lễ Quốc Khánh.

Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đến Quý Thầy Cô và học viên đang tham gia giảng dạy và học tập các lớp ngắn hạn như sau:

Trường nghỉ Lễ Quốc Khánh 01 ngày, 02/09/2019 (Thứ Hai).

Từ ngày 03/09/2019 (Thứ Ba) Trường sẽ bắt đầu vào năm học mới 2019-2020 và các lớp 
ngắn hạn tại Viện Đào tạo Nghề nghiệp sẽ làm việc bình thường.

Trân trọng thông báo!
14577454