Thông báo đổi phòng học từ ngày 01/09/2019
THÔNG BÁO
Về việc đổi phòng học từ ngày 01/09/2019

 

Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đến Quý Thầy Cô và học viên đang tham gia giảng dạy và học tập các lớp ngắn hạn như sau: 

Từ ngày 01/09/2019 Trung tâm ngoại ngữ sẽ đổi phòng học của một số lớp theo file đính kèm bên dưới.

Quý Thầy Cô và học viên cui lòng xem file đính kèm!

Trân trọng thông báo!
14577468