Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau:
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng  thông báo đã có chứng chỉ đến các kỳ thi sau đây.
Thí sính có thể nhận chứng chỉ tại Trung tâm bắt đầu từ ngày 22/09/2020.

14585966