THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ QUỐC GIA TIẾNG ANH

THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ

Mời các thí sinh có kết quả "Đạt" trong kỳ thi chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh từ khóa thi 23/09/2012 đến nhận chứng chỉ tại TTAN

Trân trọng!

0