THÔNG BÁO XEM ĐIỂM THI CC B1-CEF NGÀY 06/04/2013 TẠI BẢNG TIN CỦA TT.AN

Trung tâm Anh ngữ Hutech xin thông báo.

Đã có kết quả thi thi CCB1-CEF

Khóa thi ngày 06/04/2013

Mời các Anh (Chị) đến bảng tin của Trung tâm Anh ngữ Hutech xem điểm thi.

Trân trọng!

0