THÔNG BÁO
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo kỳ thi chứng chỉ ngày: 13/10/2019 Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo kỳ thi chứng chỉ ngày: 13/10/2019 Sinh viên có thể theo dõi lịch thi (số báo danh, phòng thi, giờ thi...), lịch khai giảng, thời khóa biểu và các thông tin khác:...
Thông báo đổi phòng học từ ngày 01/09/2019 THÔNG BÁO Về việc đổi phòng học từ ngày 01/09/2019  Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đến Quý Thầy Cô và học viên đang tham gia giảng dạy và học tập các lớp ngắn hạn như sau: Từ ngày 01/09/2019...
TB: Về việc nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/09/2019 THÔNG BÁO Về việc nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/09/2019   Căn cứ theo thông báo số: 2223/TB-ĐKC, ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Nhà trường về việc nghỉ Lễ Quốc Khánh.Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đến Quý Thầy...
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo kỳ thi chứng chỉ NLNN BẬC 3 ngày: 21/09/2019 Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo kỳ thi chứng chỉ NLNN BẬC 3 ngày: 21/09/2019 Sinh viên có thể theo dõi lịch thi (số báo danh, phòng thi, giờ thi...), lịch khai giảng, thời khóa biểu và các thông tin khác:...
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau:Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác:https://www.hutech.edu.vn/ttnn/thong-bao/...
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo kỳ thi chứng chỉ ngày: 15/09/2019 Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo kỳ thi chứng chỉ ngày: 15/09/2019 Sinh viên có thể theo dõi lịch thi (số báo danh, phòng thi, giờ thi...), lịch khai giảng, thời khóa biểu và các thông tin khác:...
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo kỳ thi chứng chỉ NLNN BẬC 3 ngày: 10/08/2019 Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo kỳ thi chứng chỉ NLNN BẬC 3 ngày: 10/08/2019 Sinh viên có thể theo dõi lịch thi (số báo danh, phòng thi, giờ thi...), lịch khai giảng, thời khóa biểu và các thông tin khác:...
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau:Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác:https://www.hutech.edu.vn/ttnn/thong-bao/...
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo CHUYỂN kỳ thi chứng chỉ Trình độ B: Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Pháp ngày: 21/07/2019 Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo CHUYỂN kỳ thi chứng chỉ Trình độ B: Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Pháp ngày: 21/07/2019Danh sách thí sinh tham gia các môn thi này SẼ ĐƯỢC TTNN chuyển sang kỳ thi kế tiếp, Kỳ thi...
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo kỳ thi chứng chỉ ngày: 11/08/2019 Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo kỳ thi chứng chỉ ngày: 11/08/2019 Sinh viên có thể theo dõi lịch thi (số báo danh, phòng thi, giờ thi...), lịch khai giảng, thời khóa biểu và các thông tin khác:...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC