KẾT QUẢ THI
KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 08/07/2018 KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 08/07/2018
KẾT QUẢ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CUỐI KHÓA 17/06/2018 Ngày công bố kết quả thi 02/07/2018 Thí sinh xem KẾT QUẢ  thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin Điểm thi từng phần lý thuyết và thực hành phải đạt từ 5 điểm trở lên....
KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 29/06/2018 KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 29/06/2018
KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 17/06/2018 KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 17/06/2018
KẾT QUẢ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CUỐI KHÓA 10/06/2018 Ngày công bố kết quả thi 19/06/2018 Thí sinh xem KẾT QUẢ  thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin Điểm thi từng phần lý thuyết và thực hành phải đạt từ 5 điểm trở lên....
KẾT QUẢ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CUỐI KHÓA 27/05/2018 Ngày công bố kết quả thi 12/06/2018 Thí sinh xem KẾT QUẢ  thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin Điểm thi từng phần lý thuyết và thực hành phải đạt từ 5 điểm trở lên....
KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 10/06/2018 KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 10/06/2018
KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 05/06/2018 KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 05/06/2018
KẾT QUẢ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CUỐI KHÓA 13/05/2018 Ngày 30/05/2018 Thí sinh xem KẾT QUẢ  thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin Điểm thi từng phần lý thuyết và thực hành phải đạt từ 5 điểm trở lên.        ...
KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 27/05/2018 KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 27/05/2018
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC