KẾT QUẢ THI
KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 16/09/2018 KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 16/09/2018
KẾT QUẢ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CUỐI KHÓA 25/08/2018 Ngày công bố kết quả thi: 15/09/2018 Thí sinh              1.  xem  KẾT QUẢ  thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin hoặc 2. xem kết...
KẾT QUẢ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CUỐI KHÓA 11/08/2018 Ngày công bố kết quả thi 04/09/2018       1. Thí sinh xem KẾT QUẢ  thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin       2. Thí sinh xem kết...
KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 25/08/2018 KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 25/08/2018
KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 11/08/2018 KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 11/08/2018.
KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 08/08/2018 KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 08/08/2018
KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 01/08/2018 KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 01/08/2018
KẾT QUẢ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CUỐI KHÓA 22/07/2018 Ngày công bố kết quả thi 03/08/2018 Thí sinh xem KẾT QUẢ  thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin Điểm thi từng phần lý thuyết và thực hành phải đạt từ 5 điểm trở lên....
KẾT QUẢ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CUỐI KHÓA 08/07/2018 Ngày công bố kết quả thi 26/07/2018 Thí sinh xem KẾT QUẢ  thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin Điểm thi từng phần lý thuyết và thực hành phải đạt từ 5 điểm trở lên....
KẾT QUẢ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CẤP TỐC 22/07/2018 Thí sinh xem KẾT QUẢ  thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý :  Sinh viên có kết quả thi " Rớt"  của ngày 22/07/2018. Đăng ký thi lại vào ngày   08/08/2018 hoặc...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC