KẾT QUẢ THI
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 30/11/2018 THÔNG BÁO CHUNG KẾT QUẢ CC TIN HỌC   Thí sinh xem kết quả thi..., tại:  https://www.hutech.edu.vn ​Vào menu: VIỆN--> VIỆN ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP -->TRUNG TÂM TIN HỌC-->...
KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC CUỐI KHÓA NGÀY 14/10/2018 Thí sinh              Xem kết quả thi tại:  https://www.hutech.edu.vn ​Vào menu: VIỆN--> VIỆN ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP --> ​TRUNG TÂM TIN...
KẾT QUẢ THI NGÀY TIN HỌC ỨNG DỤNG CUỐI KHÓA NGÀY 30/09/2018 Thí sinh              1.  xem  KẾT QUẢ  thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin hoặc 2. xem kết...
KẾT QUẢ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CUỐI KHÓA NGÀY 16/09/2018 Thí sinh              1.  xem  KẾT QUẢ  thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin hoặc 2. xem kết...
KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY14/10/2018 KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY14/10/2018
KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 16/09/2018 KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 16/09/2018
KẾT QUẢ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CUỐI KHÓA 25/08/2018 Ngày công bố kết quả thi: 15/09/2018 Thí sinh              1.  xem  KẾT QUẢ  thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin hoặc 2. xem kết...
KẾT QUẢ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CUỐI KHÓA 11/08/2018 Ngày công bố kết quả thi 04/09/2018       1. Thí sinh xem KẾT QUẢ  thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin       2. Thí sinh xem kết...
KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 25/08/2018 KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 25/08/2018
KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 11/08/2018 KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 11/08/2018.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC