KẾT QUẢ THI

KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 14/01/2018

KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 14/01/2018

KẾT QUẢ THI TIN HỌC CUỐI KHÓA NGÀY 24/12/2017

Điểm thi từng phần lý thuyết và thực hành phải đạt từ 5 điểm trở lên.           Thí sinh không đạt liên hệ văn phòng trung tâm đăng ký thi lại. ( Kỳ thi tiếp theo...

KẾT QUẢ THI TIN HỌC CUỐI KHÓA NGÀY 10/12/2017

Điểm thi từng phần lý thuyết và thực hành phải đạt từ 5 điểm trở lên.           Thí sinh không đạt liên hệ văn phòng trung tâm đăng ký thi lại. ( Kỳ thi tiếp theo...

KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 24/12/2017

Lưu ý : sinh viên có kết quả thi " RỚT" , Liên hệ Trung tâm để đăng ký thi lại Ngày thi lại gần nhất ngày 14/01/2017. Thời hạn đăng ký kể từ ngày ra thông báo đến 16g30 ngày 11/01/2018. (Dành cho SV có tham gia...

KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 20/12/2017

Lưu ý : sinh viên có kết quả thi " RỚT" , Liên hệ Trung tâm để đăng ký thi lại Ngày thi lại gần nhất ngày 14/01/2017. Thời hạn đăng ký kể từ ngày ra thông báo đến 16g30 ngày 11/01/2018. (Dành cho SV có tham gia...

KẾT QUẢ THI CẤP TỐC CC TIN HỌC ỨNG DỤNG, ỨNG DỤNG CNTTCB NGÀY 10/12/17

Lưu ý : sinh viên có kết quả thi " Hỏng" , Liên hệ Trung tâm để đăng ký thi lại Ngày thi lại gần nhất ngày 14/01/2017

KẾT QUẢ THI TIN HỌC CUỐI KHÓA THUD NGÀY 26/11/2017

Điểm thi từng phần lý thuyết và thực hành phải đạt từ 5 điểm trở lên.           Thí sinh không đạt liên hệ văn phòng trung tâm đăng ký thi lại. ( Kỳ thi tiếp theo...

KẾT QUẢ THI CT TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀY 26/11/17

Lưu ý:  Sinh viên có kết quả "Hỏng" đăng ký thi lại ngày 10/12/2017, hạn nộp hồ sơ là  trước khi thi ít nhất 5 ngày. Chứng chỉ sẽ được cấp sau khi thi khoảng hơn 2 tuần. Thí sinh đậu mang theo CMND hoặc...

KẾT QUẢ THI TIN HỌC CUỐI KHÓA THUD NGÀY 12/11/2017

Điểm thi từng phần lý thuyết và thực hành phải đạt từ 5 điểm trở lên.           Thí sinh không đạt liên hệ văn phòng trung tâm đăng ký thi lại. ( Kỳ thi tiếp theo...

KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 12/11/17

Lưu ý:  Sinh viên có kết quả "Hỏng" đăng ký thi lại ngày 26/11/2017, hạn nộp hồ sơ là thứ 5 ngày 23/11/2017 hoặc đăng ký thi lại ngày 10/12/2017 hạn nộp hồ sơ trước khi thi ít nhất 5 ngày.  

Banner Tư vấn trực tuyến