KẾT QUẢ THI TIN HỌC CUỐI KHÓA NGÀY 11/12/2016

Lưu ý:
             Điểm thi từng phần lý thuyết và thực hành phải đạt từ 5 điểm trở lên.
          Thí sinh không đạt liên hệ văn phòng trung tâm đăng ký thi lại. (Kỳ thi tiếp theo sẽ là ngày(26/02/2017). Hạn cuối  đăng ký thi lại là trước ngày thi 10 ngày.
           Sinh viên có kết quả đạt 2 môn liên hệ văn phòng Trung tâm để làm phiếu đăng ký cấp chứng chỉ Tin học B. Điểm thi chỉ bảo lưu  
trong 1 năm tính từ ngày thi.
14560545


Banner Tư vấn trực tuyến