KẾT QUẢ THI CCQG TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 08/01/2017

Lưu ý 
 
  • Những thí sinh có kết quả thi "Hỏng",có thể đăng ký thi lại  ngày 26/02/17)
  • Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký thi  lại trước ngày thi ít nhất 5 ngày.
14560636


Banner Tư vấn trực tuyến