KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 14/01/2018
Lưu ý :

Sinh viên có kết quả thi " RỚT" , Liên hệ Trung tâm TIN HỌC để đăng ký

thi lại
 ngày: 28/01/2017. Thời hạn đăng ký kể từ ngày ra thông báo đến

16g30 ngày 23/01/2018.
14568684