KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 28/01/18
Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin.
Lưu ý : 

Sinh viên có kết quả thi " RỚT" , Liên hệ Trung tâm TIN HỌC để đăng ký

thi lại
 ngày: 25/03/2018. Thời hạn đăng ký kể từ ngày ra thông báo đến

16g30 ngày 20/03/2018.
14568831