KẾT QUẢ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CUỐI KHÓA 14/01/2018
Điểm thi từng phần lý thuyết và thực hành phải đạt từ 5 điểm trở lên.
          Thí sinh không đạt liên hệ văn phòng trung tâm đăng ký thi lại. ( Kỳ thi tiếp theo 11/03&25/03/2018)

             Sinh viên có kết quả đạt 2 môn đối với các lớp khai giảng trước tháng 3 ( khi chưa tăng học phí) liên hệ văn phòng Trung tâm để làm phiếu đăng ký cấp chứng chỉ tin học Ứng dụng( tích hợp 2 môn trong 1 chứng chỉ)
            Điểm thi chỉ bảo lưu  trong 1 năm tính từ ngày thi. 
            Đối với các lớp khai giảng từ tháng 3( sau khi tăng học phí) sinh viên sẽ được cấp bằng sau khi có kết quả thi 2 tháng kể từ môn thứ 2(Sinh viên phải đủ điều kiện 2 môn mới cấp CC).
SINH VIÊN KIỂM TRA KỸ THÔNG TIN "MSSV, HỌ TÊN, NGÀY SINH, NƠI SINH". NẾU CÓ SAI SÓT, LÊN VPTT ĐỂ CHỈNH SỬA. CC KHÔNG CẤP LẠI NẾU SAI THÔNG TIN MÀ KHÔNG CHỈNH SỬA.
14568862