THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TIN HỌC NGÀY 13&27/10/2019
Thí sinh     
        Xem kết quả thi tại:  https://www.hutech.edu.vn

Vào menu: VIỆN--> VIỆN ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP --> ​TRUNG TÂM TIN HỌC-->KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ-->  Nhập Thông tin cá nhân--> tìm kiếm. 
 
  • Điểm thi từng phần lý thuyết và thực hành phải đạt từ 5 điểm trở lên.
  • Đối với thí sinh thi lấy chứng chỉ Tin học ứng dụng, thí sinh phải đạt 2 môn. Điểm thi phải trong giới hạn 1 năm.
  • Đối với thí sinh thi lấy chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao, thí sinh phải thi 3 môn hoặc môn tích hợp 3 môn,sau đó làm phiếu đổi kèm theo bảng điểm có môn Nhập môn CNTT đạt từ 5 điểm.
  • Thí sinh chưa đạt liên hệ văn phòng trung tâm đăng ký thi lại. ( Kỳ thi tiếp theo là ngày 08 hoặc 22/12/2019). SV đăng ký thi lại trước ngày thi 10 ngày. Điểm thi đạt 1 phần( LT hoặc TH) chỉ bảo lưu 4 tuần kể từ ngày công bố kết quả thi đến ngày đăng ký thi lại cho kỳ thi tiếp theo. 
14580287