THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TIN HỌC CT NGÀY 26/07/2020
Thí sinh     
        Xem kết quả thi tại:  https://tracuu.hutech.edu.vn/ket-qua-thi-vien-nghe-nghiep.html
 
  • Điểm thi từng phần lý thuyết và thực hành phải đạt từ 5 điểm trở lên.
  • Thí sinh chưa đạt liên hệ văn phòng trung tâm đăng ký thi lại.  Điểm thi đạt 1 phần( LT hoặc TH) chỉ bảo lưu 4 tuần kể từ ngày công bố kết quả thi đến ngày đăng ký thi lại cho kỳ thi tiếp theo. Thí sinh chưa đạt đăng ký thi lại kỳ thi ngày 23 hoặc 30/08/2020. Đăng ký trước kỳ thi 10 ngày
14585505