DANH SÁCH THI CCQG TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀY 24/12/2017
 • DANH SÁCH PHÒNG THI 
  Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút,
 • Đem theo CHỨNG MINH ND GỐC, HOẶC GIẤY PHÉP LÁI XE HOẶC PASSPORT . Nếu chỉ có thẻ SV, thí sinh phải làm giấy cam đoan và xuất trình giấy tờ hợp lệ vào 01 ngày sau tại TTTH Hutech.
 • Xem số thứ tự, server phòng máy để đi thi đúng vị trí 
 • Không chấp nhận thẻ sinh viên
 • Thí sinh xem danh sách thi trong các Sheet của bản Excel
 • CÁC THÍ SINH VUI LÒNG COI LẠI DS VÀO TỐI THỨ 7 PHÒNG KHI THAY ĐỔI PHÒNG THI 
  Thời gian thi lúc: 13h00
  • Access1
  • CAD2D
  • Báo cáo tài chính
  • Photoshop
  • Thời gian thi lúc: 15h15
  • Access2
  • CAD3D
  • BÁO CÁO THUẾ
  • ILLUSTRATOR
  • Tin học Ứng dụng cấp tốc
Thí sinh vui lòng kiểm tra tất cả các thông tin và thông tin cá nhân ( MSSV, HỌ, TÊN, Ngày sinh, nơi sinh ) nếu có sai sót vui lòng báo về TTTH gặp cô Nhường để chỉnh sửa 
-  Thí sinh đi trễ 15 phút kể từ thời gian làm bài sẽ không được tham gia kỳ thi cả 2 phần lý thuyết và thực hành.
- Thí sinh thi lại thực hành có mặt ở phòng thi sau 30 phút thi lý thuyết. Vui lòng giữ trật tự và vệ sinh chung.
Thí sinh thi lại những môn không thi đợt này sẽ chuyển qua đợt thi tiếp theo (nếu có) ngày 14/01/2018
- Những thí sinh không có tên trong danh sách các môn thi đợt này vui lòng liên hệ Trung tâm Tin học trước 11h30 ngày 22/12/17.
14568263