DANH SÁCH THI CUỐI KHÓA TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀY 14/01/2018
* DANH SÁCH PHÒNG THI :
Thời gian thi lúc: 13h00
 • Access1
 • Báo cáo tài chính
 • Photoshop
Thời gian thi lúc: 15h15
 • Access2
 • Quản Trị QHKH
 • Solid Works
 • ILLUSTRATOR
 • Tin học thống kê(SPSS)
 • EtabNC
 • Dự toán công trình
 • Báo cáo thuế
 • Cad 2D
 • Tin học Ứng dụng cấp tốc
* LƯU Ý:

- Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút
- Đem theo CHỨNG MINH ND GỐC, HOẶC GIẤY PHÉP LÁI XE, PASSPORT, KHÔNG CHẤP NHẬN THẺ SINH VIÊN. Nếu chỉ có thẻ SV, thí sinh phải làm giấy cam đoan và xuất trình giấy tờ hợp lệ vào 01 ngày sau tại TTTH Hutech.
- Xem số thứ tự, server phòng máy để đi thi đúng vị trí trong các Sheet của bản ExceL đính kèm theo thông báo này.

-  
Thí sinh đi trễ 15 phút kể từ thời gian làm bài sẽ không được tham gia kỳ thi cả 2 phần lý thuyết và thực hành.
- Thí sinh thi lại thực hành có mặt ở phòng thi sau 30 phút thi lý thuyết. 

Thí sinh vui lòng cập nhật lại danh sách trước ngày thi 01 ngày
Thí sinh vui lòng kiểm tra tất cả các thông tin và thông tin cá nhân ( MSSV, HỌ, TÊN, Ngày sinh, nơi sinh ) nếu có sai sót vui lòng báo về TTTH gặp cô Nhường để chỉnh sửa. 
Thí sinh thi lại những môn không thi đợt này sẽ chuyển qua đợt thi tiếp theo (nếu có) ngày 28/01/2018
- Những thí sinh không có tên trong danh sách các môn thi đợt này vui lòng liên hệ Trung tâm Tin học trước 16h30 ngày 12/01/17.

14568615