THÔNG BÁO
Thông báo đã có kết quả thi Tin học, thi ngày 16/08/2023 Thí sinh tra cứu kết quả click TẠI ĐÂY       
Thông báo đã có kết quả thi Tin học, thi ngày 4/08/2023 Thí sinh tra cứu kết quả click TẠI ĐÂY    
Thông báo đã có kết quả thi Tin học, thi ngày 23/07/2023 Thí sinh tra cứu kết quả click TẠI ĐÂY  
Đã có danh sách phòng thi, số bao danh thí sinh dự thi Tin học thi ngày 16/08/2023, thi sinh tra cứu để biết thông tin Thí sinh lưu ý: Đợt thi ngày 16/08 được tổ chức thi tại Thu Duc Campus. Thu Duc Campus: Khu Công nghệ cao TP.HCM, Xa lộ Hà Nội, P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM Thí sinh tra cứu SBD, Phòng thi click TẠI ĐÂY - Thí...
Thông báo đã có kết quả thi Tin học, thi ngày 1/08/2023 Thí sinh tra cứu kết quả click TẠI ĐÂY  
Thông báo đã có kết quả thi Tin học, thi ngày 28/07/2023 Thí sinh tra cứu kết quả click TẠI ĐÂY  
Thông báo nhận đăng ký dự thi Tin học dành cho Thí sinh Tự Do thi vào ngày 19/08/2023 Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ – Kỹ năng thông báo về việc đăng ký tham dự kỳ thi tin học ngày 19/08/2023. Các bạn sinh viên đăng ký thi tại văn...
Thông báo đã có kết quả thi Tin học, thi ngày 26/07/2023 Thí sinh tra cứu kết quả click TẠI ĐÂY         
Đã có danh sách phòng thi, số bao danh thí sinh dự thi Tin học thi ngày 4/08/2023, thi sinh tra cứu để biết thông tin Thí sinh lưu ý: Đợt thi ngày 4/08 được tổ chức thi tại Thu Duc Campus. Thu Duc Campus: Khu Công nghệ cao TP.HCM, Xa lộ Hà Nội, P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×