12 ngành bậc đại học đang có nhu cầu cao về nhân lực thí sinh cần biết
- TNO - Bộ GD-ĐT đưa ra danh sách 12 ngành đào tạo trình độ đại học (ĐH) có nhu cầu cao về nhân lực. Đây là một trong những thông tin tham khảo thí sinh cần biết khi tham gia tuyển sinh năm 2022.
 
 Máy tính và công nghệ thông tin là một trong 2 lĩnh vực đào tạo trình độ ĐH có nhu cầu cao về nhân lực
 
Theo đó, danh sách những ngành ĐH có nhu cầu cao về nhân lực được Bộ GD-ĐT đưa ra thuộc 2 lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin; du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân.
 
Lĩnh vực máy tính gồm có 6 ngành: khoa học máy tính, mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, kỹ thuật phần mềm, hệ thống thông tin, kỹ thuật máy tính, công nghệ kỹ thuật máy tính.
 
Lĩnh vực công nghệ thông tin gồm 2 ngành: công nghệ thông tin và an toàn thông tin.
 
Ở lĩnh vực du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân có 4 ngành được đưa vào danh sách các ngành đào tạo trình độ ĐH có nhu cầu cao về nhân lực. Cụ thể gồm: du lịch, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản trị khách sạn, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.
 
Danh sách 12 ngành này chưa kể các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ ĐH khác thuộc các lĩnh vực này đã được phê duyệt cho phép đào tạo.
 
Danh sách được Bộ GD-ĐT đưa ra cùng với thông tư quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh CĐ ngành giáo dục mầm non năm 2022.
 
Quy định nêu rõ, các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ ĐH đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Các ngành này được Bộ GD-ĐT công bố trong từng giai đoạn và được điều chỉnh, bổ sung trên cơ sở căn cứ nhu cầu nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội theo chủ trương, định hướng của nhà nước.

 
Năm 2022, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đào tạo 59 ngành học, trong đó, có các ngành học gắn liền với 12 ngành đào tạo có nhu cầu nhân lực cao theo danh sách của Bộ GD-ĐT gồm:
  • Công nghệ thông tin
  • An toàn thông tin
  • Khoa học dữ liệu
  • Hệ thống thông tin quản lý
  • Quản trị khách sạn
  • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
  • Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
Bên cạnh đó, HUTECH cũng tuyển sinh các ngành học được doanh nghiệp "đặt hàng" nhân lực trong thời đại 4.0 như Marketing, Quản trị kinh doanh, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Luật Kinh tế, Truyền thông đa phương tiện, Ngôn ngữ Anh,... 
 

Theo Thanh niên Online
14601527