Thông báo về lịch thi HK1B – năm học 2022-2023 đối với sinh viên Viện Âm nhạc - Nghệ thuật

Viện Âm nhạc và Nghệ thuật thông báo đến sinh viên thông tin lịch thi các môn vào HK1B năm học 2022-2023:
Thông báo về lịch thi HK1B –  năm học 2022-2023 đối với sinh viên Viện Âm nhạc - Nghệ thuật 4

14607757
Các tin khác
[THÔNG BÁO] Phát tài liệu học tập cho sinh viên Học kỳ 3 - Năm học 2022 - 2023 [THÔNG BÁO] Phát tài liệu học tập cho sinh viên Học kỳ 3 - Năm học 2022 - 2023
Thông báo về việc chính thức triển khai Hệ thống học vụ điện tử Thông báo về việc chính thức triển khai Hệ thống học vụ điện tử
Thông báo về việc thực hiện các thủ tục học vụ Học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 Thông báo về việc thực hiện các thủ tục học vụ Học kỳ 1 năm học 2023 - 2024
THÔNG BÁO Đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2023-2024 THÔNG BÁO Đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2023-2024
THÔNG BÁO Về kế hoạch giảng dạy và học tập Học kỳ 1 năm học 2023-2024 THÔNG BÁO Về kế hoạch giảng dạy và học tập Học kỳ 1 năm học 2023-2024
Viện Âm nhạc - Nghệ thuật thông báo nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ 30/4, 01/5 liên tục trong 05 ngày Viện Âm nhạc - Nghệ thuật thông báo nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ 30/4, 01/5 liên tục trong 05 ngày- HUTECH
×