GIỚI THIỆU VIỆN ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP HUTECH
Viện Đào tạo Nghề nghiệp HUTECH được thành lập vào ngày 27 tháng 9 năm 2010 theo quyết định số 827/QĐ-ĐKC của chủ tịch hội đồng quản trị nhà trường.
Cung cấp cho sinh viên HUTECH những kỹ năng cần thiết cho học tập và công việc sau này
  • Chức năng nhiệm vụ của Viện:
- Phát triển, tổ chức, quản lý các chương trình ngoại ngữ, tin học, kỹ năng cho các bậc học trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, cao đẳng, đại học theo quy định của Nhà trường.
- Phát triển, tổ chức, quản lý các chương trình đào tạo, đề cương, giáo trình cho các chương trình ngắn hạn của các trung tâm: ngoại ngữ, tin học và kỹ năng.
- Tổ chức và chủ trì các hoạt động: coi thi, chấm thi, đề xuất cấp chứng chỉ cho các học viên các khóa chứng chỉ ngắn hạn theo quy định của Nhà trường.
- Xây dựng và quản lý các chương trình liên kết đào tạo về ngoại ngữ, tin học, kỹ năng với các tổ chức, doanh nghiệp theo đúng quy định về liên kết đào tạo.
- Tiếp nhận hồ sơ, quản lý đào tạo, tổ chức thi chứng chỉ ngắn hạn, marketing, phụ trách tài chính cho hoạt đồng Viện, đảm bảo cho Viện thực hiện tốt các công việc hành chính, giáo vụ, các giao dịch trong và ngoài trường, quản lý, thanh quyết toán tài chính, thù lao giảng dạy của Viện theo đúng quy định của Nhà trường.
- Tạo cơ hội học tập chủ động cho học viên nhằm nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng nghiên cứu sáng tạo ở bậc đại học cho các học viên không có điều kiện học tập trung tại trường.
- Đào tạo các kỹ năng ứng dụng để thực hiện các công việc cụ thể của người học.
  • Các đơn vị trực thuộc Viện:
- Trung tâm Anh ngữ: đào tạo các chương trình ngắn hạn, luyện và tổ chức thi chứng chỉ quốc gia A, B, C và các chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế. Chương trình đào tạo của TT Anh Ngữ được xây dựng theo hướng hiện đại, phù hợp với trình độ của học viên. Bên cạnh việc tổ chức, đào tạo các lớp ngắn hạn, TT Anh ngữ còn quản lý các học phần Tiếng Anh không chuyên cho toàn trường.
- Trung tâm Tin học: đào tạo các chương trình ngắn hạn, cấp chứng chỉ quốc gia ứng dụng CNTT (ƯDCNTT) căn bản và nâng cao; và các khóa chuyên đề, các chương trình kỹ thuật viên tin học. Chương trình đào tạo của TT Tin học được thiết kế linh hoạt, phù hợp với từng nhóm ngành, cung cấp đầy đủ kiến thức căn bản và kiến thức nâng cao đảm bảo cho học viên có thể sử dụng Công nghệ Thông tin như một phương tiện để hoàn thành các công việc chuyên môn đặc thù trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ. Ngoài nhiệm vụ đào tạo các lớp ngắn hạn, TT Tin học còn quản lý các môn liên quan đến Nhập môn CNTT cho toàn trường.
- Trung tâm Kỹ năng mềm: đào tạo và cấp chứng chỉ các chương trình về kỹ năng như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng bàn phím… TT Kỹ năng mềm còn quản lý các môn học về kỹ năng trong chương trình chính khóa cho toàn trường.
- Trung tâm Đào tạo từ xa: đào tạo các ngành học giúp cho học viên chủ động nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ ở bậc đại học khi học viên không có điều kiện học tập trung tại trường.
- Chương trình Kỹ sư cử nhân thực hành: Chương trình phù hợp với những bạn trẻ biết chủ động nắm bắt cơ hội thành công. Học tập trong môi trường đại học hiện đại, chuyên nghiệp, được rèn luyện toàn diện các kỹ năng sống bên cạnh kiến thức chuyên môn chính là yếu tố đảm bảo sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận mọi công việc trong môi trường đa lĩnh vực, đa văn hoá.
Bên cạnh việc tổ chức, quản lý, đào tạo về tin học, ngoại ngữ, kỹ năng, Viện Đào tạo Nghề nghiệp HUTECH còn thực hiện liên kết đào tạo, quan hệ hợp tác với các ngành, các tổ chức, địa phương và các doanh nghiệp trong và ngoài nước để phát triển các hợp tác trong lĩnh vực đào tạo.

 
  • Thành phần Ban lãnh đạo của Viện Đào tạo Nghề nghiệp: 
14573486

Các tin khác