GIỚI THIỆU VIỆN ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP HUTECH
Viện Đào tạo Nghề nghiệp HUTECH được thành lập vào ngày 27 tháng 9 năm 2010 theo quyết định số 827/QĐ-ĐKC của Chủ tịch hội đồng quản trị nhà trường.

>> CHỨC NĂNG
- Phát triển, tổ chức, quản lý các chương trình ngoại ngữ, tin học, kỹ năng cho các bậc học trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, cao đẳng, đại học theo quy định của Nhà trường.
- Phát triển, tổ chức, quản lý các chương trình đào tạo, đề cương, giáo trình cho các chương trình ngắn hạn của các trung tâm: ngoại ngữ, tin học và kỹ năng.

>> NHIỆM VỤ
- Quản lý đào tạo và cấp chứng chỉ các khóa ngắn hạn.
- Tổ chức các hoạt động: coi thi, chấm thi, đề xuất cấp chứng chỉ cho học viên các khóa theo quy định của Nhà trường.
- Xây dựng và quản lý các chương trình liên kết đào tạo về ngoại ngữ, tin học, kỹ năng với các tổ chức, doanh nghiệp
- Tạo cơ hội học tập chủ động cho các học viên không có điều kiện học tập trung tại trường.
- Đào tạo kỹ năng ứng dụng phục vụ học tập và công việc trong tương lai của học viên

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
>> Trung tâm Anh ngữ
  • Đào tạo các chương trình ngắn hạn, luyện và tổ chức thi chứng chỉ quốc gia A, B, C và các chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế. Chương trình đào tạo của TT Anh Ngữ được xây dựng theo hướng hiện đại, phù hợp với trình độ của học viên.
  • TT Anh ngữ còn quản lý các học phần Tiếng Anh không chuyên cho toàn trường.
>> Trung tâm Tin học
  • Đào tạo các chương trình ngắn hạn, các khóa chuyên đề và các chương trình kỹ thuật viên tin học.
  • Đào tạo và cấp chứng chỉ quốc gia ứng dụng Công nghệ thông tin căn bản và nâng cao để học viên có thể sử dụng CNTT như một phương tiện phục vụ cho học tập và công việc.
  • Quản lý các học phần Nhập môn CNTT cho toàn trường
>> Trung tâm Kỹ năng mềm
  • Đào tạo và cấp chứng chỉ các chương trình về kỹ năng như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng thuyết trình,…
  • Quản lý các học phần về kỹ năng trong chương trình chính khóa cho toàn trường
>> Trung tâm Đào tạo từ xa
  • Đào tạo các ngành cho những học viên không có điều kiện học tập trung tại trường chủ động nâng cao trình độ học vấn và chuyên môn ở bậc đại học.
Ngoài ra, Viện Đào tạo Nghề nghiệp HUTECH còn thực hiện liên kết đào tạo, quan hệ hợp tác với các ban ngành, tổ chức, địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng đào tạo.

BAN LÃNH ĐẠO:

  
14573486

Các tin khác