Thầy giáo “Mình...đẹp trai” - Kenny Nguyễn - sẽ luyện nói tiếng Anh chuẩn cho SV HUTECH
Xem tiếp tại đây:
http://www.hutech.edu.vn/homepage/tin-tuc/tin-tuyen-sinh/14562166-thay-giao-minh-dep-trai-kenny-nguyen-se-luyen-noi-tieng-anh-chuan-cho-sv-hutech
 
14562384