Thông báo Thời khóa biểu học lại HKII năm học 2017 - 2018 (Cập nhật 04/01/2018)
  Sinh viên đã đăng ký học lại, xem thời khóa biểu (kèm theo bên dưới) và rút bớt học phần đăng ký từ ngày 27/12/2017 - 05/01/2018.
      Các môn học chưa được tổ chức, sinh viên sẽ đăng ký học lại khi có thông báo hoặc liên hệ trực tiếp tại văn phòng Viện Đào tạo Nghề nghiệp (A-01.05) để được tư vấn hỗ trợ (Gặp Cô Kim).
      Thời hạn đóng học phí học lại sẽ được dời lại đến ngày 08/01/2018. Lưu ý: sinh viên phải rút học phần đã đăng ký (nếu bị trùng giờ học) trước khi đóng học phí học lại.
      Thời gian học bắt đầu theo thời khóa biểu đính kèm.
      Mọi thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ theo số điện thoại: (028) 35.120.790 hoặc liên hệ trực tiếp tại văn phòng Viện Đào tạo Nghề nghiệp (A-01.05) trong giờ làm việc để được hỗ trợ.
14588551