Thông báo lịch thi HKII năm học 2017 - 2018 (Các lớp học lại)
Sinh viên các khóa trước học lại trong HKII năm học 2017 - 2018 xem lịch thi theo file đính kèm.
14588210