Thông báo nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp khóa 2015
Thông báo dành cho sinh viên khóa 2015
 
      Hiện nay, kết quả thực tập tốt nghiệp đã được cập nhật trên mục truy cập kết quả thi. Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đến sinh viên khóa 2015 về việc nộp hồ sơ xét và công nhận tốt nghiệp như sau:
1. Điều kiện nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp:
- Sinh viên tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo được quy định;
- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
- Có các chứng chỉ điều kiện theo quy định của Trường;
- Có đơn gửi Viện Đào tạo Nghề nghiệp đề nghị xét và công nhận tốt nghiệp;
2. Hồ sơ xét và công nhận tốt nghiệp:
- Đơn đề nghị xét và công nhận tốt nghiệp (sinh viên tải biểu mẫu tại đây
);
- Bản sao y các chứng chỉ điều kiện theo quy định của Trường (ghi mã sinh viên, mã lớp, số điện thoại lên góc phải phía trên của chứng chỉ);
- 04 ảnh 4 x 6 (ảnh làm Passport).
3. Thời hạn nộp hồ sơ:
      Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/04/2018 (Chỉ tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc, buổi sáng: 07g30 - 11g30, buổi chiều: 13g30 - 16g30).
  Sinh viên có thắc mắc, liên hệ tại phòng A-01.05 hoặc số điện thoại: (028) 35.120.790.

 
14587674