Thông báo thay đổi phòng học
THÔNG BÁO THAY ĐỔI PHÒNG HỌC

  Nhằm chỉnh trang lại khu vực học tập, tạo thêm nhiều tiện ích cho Sinh viên, Nhà trường thông báo thay đổi các phòng học (theo file đính kèm). Sinh viên vui lòng cập nhật thông tin để biết phòng học mới.
  Trân trọng./.
14588244