Thông báo tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp
      Căn cứ Chỉ thị số16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đến toàn thể sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp, tạm thời ngừng nộp hồ sơ xét tốt nghiệp từ ngày 01/4/2020 - 30/4/2020 cho đến khi có thông báo mới.
  Rất mong Anh /Chị sinh viên thông cảm và thực hiện đúng theo thông báo này./.

 
14588626