Thông báo về việc học tập của sinh viên
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

  Ngày 04/5/2020, sinh viên Chương trình Kỹ sư - Cử nhân Thực hành quay trở lại học tập theo thời khóa biểu đã có. Khi đến Trường lưu ý với tất cả sinh viên như sau:
- Khi vào Trường sinh viên phải mang khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt và thực hiện theo hướng dẫn của các đội công tác trong Trường.
- Nếu có vấn đề cần tư vấn, sinh viên vui lòng liên hệ:
     Văn phòng Viện Đào tạo Nghề nghiệp, phòng A-01.05, cơ sở Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM.
     Điện thoại: (028) 35120.790
     Email: khoa.cdth@hutech.edu.vn

 
14588627