SINH VIÊN - THÔNG BÁO
Thông báo họp mặt sinh viên khóa 2015 THÔNG BÁO V/v sinh hoạt lớp học kỳ 2 năm học 2016 - 2017           Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016 - 2017. Nhằm giúp sinh viên khóa 2015 nắm bắt được các thông tin liên quan đến kế...
Thông báo kết quả thi tốt nghiệp đợt tháng 01/2017 1. Kết quả thi tốt nghiệp: Sinh viên đăng nhập theo đường dẫn: www.caodangthuchanh.edu.vn /SINH VIÊN/TRA CỨU THÔNG TIN THI TỐT NGHIỆP.       Chọn hệ đào tạo    ...
Thông báo về việc học lại của Sinh viên các khóa           Gửi đến sinh viên các khóa học.           Qua thời gian tiến hành cho sinh viên đăng ký học lại, sau khi tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký học lại...
Thông báo về việc thi tốt nghiệp của sinh viên khóa 2014 và các khóa trước thi lại Sinh viên khóa 2014 và các khóa trước lưu ý: - Truy cập vào trang web Khoa Cao đẳng Thực hành, mục sinh viên/tra cứu thông tin tốt nghiệp (http://sinhvien.hutech.edu.vn/TraCuuThongTin/TraCuuThongTinTotNghiep) để biết...
Thông báo kế hoạch tổ chức học lại HKII Năm học 2016 - 2017 - Thời hạn đăng ký các môn học lại: từ 26/12/2016 - 07/01/2017, sinh viên làm đơn theo mẫu tại trang web của khoa (http://www.caodangthuchanh.edu.vn/bieu-mau/14558004-bieu-mau-danh-cho-sinh-vien) - Xem thời...
Thông báo thu học phí học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 Các lớp Cao đẳng Thực hành, khóa 2015                Sinh viên Khóa 2015 xem thông báo và đóng học phí HKII năm...
Về việc thu học phí các lớp học lại và các lớp yêu cầu THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp học lại và các lớp yêu cầu năm học 2020 – 2021   Thời hạn đóng học phí: 31/05/2021 – 20/06/2021 Sinh viên liên hệ văn phòng Viện Đào tạo Nghề nghiệp (Phòng A-02.04) để...
HUTECH tiếp tục tạm ngưng dạy - học lý thuyết đến ngày 30/5 để phòng chống Covid-19 Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo tiếp tục tạm ngưng các hoạt động dạy - học lý thuyết, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và các hoạt động ngoại...
HUTECH thông báo tạm ngừng các hoạt động dạy - học và các hoạt động ngoại khóa để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện theo Công điện số 1215/UBND-VX ngày 06/5/2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo tạm ngưng các...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC