SINH VIÊN - THÔNG BÁO
Thông báo họp sinh viên bậc Cao đẳng nghề khóa 2013 (từ ngày 04/03/2014) THÔNG BÁO V/v Ban Chủ Nhiệm khoa, trưởng ngành gặp gỡ sinh viên khóa 2013 Nhằm hỗ trợ sinh viên khóa 2013 nắm bắt được các thông tin liên quan đến việc học tập tại trường, Khoa Cao đẳng thực hành tổ chức buổi gặp...
Giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 2011 ( Lớp C11ATM02, C11KXD02) PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2011 BẬC CAO ĐẲNG NGHỀ 1/- Sinh viên xem Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn, gặp mặt giảng viên đúng theo lịch đã phân công. (Xem thông tin giảng viên...
Kết quả Chấm phúc khảo bài thi tốt nghiệp Cao đẳng nghề khóa 2011 (kỳ thi ngày 29/12, 05/01, 10-13/0 1/- Sinh viên xem kết quả chấm phúc khảo bài thi tốt nghiệp: - Truy cập vào website: www.caodangthuchanh.edu.vn Vào mục SINH VIÊN / Tra cứu thông tin tốt nghiệp (xem thông tin tại ô Lý do của phần Điều kiện dự thi...
Thông báo đóng tiền học lại HK1 (2013-2014) và hướng dẫn xem thời khóa biểu, lịch thi. THÔNG BÁO Đóng tiền học lại trong Học kỳ 1, năm học 2013-2014 Khoa Cao đẳng thực hành thông báo kế hoạch đóng tiền học lại trong học kỳ 1 năm học 2013-2014 như sau: 1) Thời hạn đóng tiền học lại: - Đóng tiền...
Thông báo thời hạn thu học phí các lớp Cao đẳng thực hành khóa 2012 - đợt 4 (07/10/2013-02/11/2013) THÔNG BÁO THỜI HẠN ĐÓNG HỌC PHÍ CỦA CÁC LỚP CAO ĐẲNG THỰC HÀNH KHÓA 2012 – ĐỢT 4 I/-  Mức học phíSTTNgànhKhóa/lớpHọc phí (đồng)1Phiên dịch tiếng Anh...
Kết quả thi tốt nghiệp bậc Cao đẳng nghề khóa 2009 (kỳ thi ngày 02/03/2014) Sinh viên khóa 2009 xem kết quả tốt nghiệp tại file đính kèm. 1/- Xét công nhận tốt nghiệp và Trao bằng tốt nghiệp: - Sinh viên đã đạt điểm tốt nghiệp cả 03 môn (chính trị, lý thuyết nghề, thực hành nghề) nộp 02 ảnh...
Sinh viên CĐTH xem lịch học lại HK1 (2013-2014) thời gian bắt đầu học từ ngày 30/09/2013 Sinh viên Xem thời khóa biểu và lịch thi theo hướng dẫn: Vào website: www.caodangthuchanh.edu.vn / chọn mục THỜI KHÓA BIỂU hoặc LỊCH THI truy cập theo mã lớp sau:TTTên nghề đào tạoMã lớp học lại...
Sinh viên bậc Cao đẳng thực hành xem lịch học lại HK1 (2013-2014), bắt đầu học từ ngày 30/09/2013 Xem thời khóa biểu và lịch thi theo hướng dẫn: Vào website: www.caodangthuchanh.edu.vn / chọn mục THỜI KHÓA BIỂU hoặc LỊCH THI truy cập theo mã lớp sau:TTTên nghề đào tạoMã lớp học lại...
Thông báo Tổ chức thi tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2012 và các khóa trước thi lại. THÔNG BÁO Tổ chức thi tốt nghiệp bậc Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2012 và các khóa trước thi lại. ----------------------------- 1/- Đăng ký thi lại tốt nghiệp: Học sinh các khóa trước nộp đơn đăng ký  dự thi lại...
Thông báo Tổ chức các lớp học lại học kỳ 3, năm học 2013-2014 THÔNG BÁO Tổ chức các lớp học lại học kỳ 3, năm học 2013-2014 ----------------- 1/- Thời gian đăng ký: Sinh viên - học sinh nộp đơn (theo mẫu) đăng ký các môn học lại trực tiếp tại VP K.CĐTH từ ngày 05/05/2014 -...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC