SINH VIÊN - THÔNG BÁO
THÔNG BÁO HỌP CÁN BỘ LỚP, CÁN BỘ ĐOÀN HỘI CÁC LỚP KHÓA 2012, 2013 THÔNG BÁO Tổ chức họp giữa Ban chủ nhiệm Khoa với cán Bộ lớp, cán Bộ Đoàn ------------------------- Nhằm triển khai kế hoạch học tập, công tác sinh viên, công tác đoàn hội trong thời gian tới. Ban chủ nhiệm...
Hoc sinh TCCN khóa 2012 nộp bổ sung hồ sơ xét điều kiện dự thi tốt nghiệp (hạn cuối ngày 29/04/2014) THÔNG BÁO Nộp bổ sung hồ sơ xét điều kiện dự thi tốt nghiệp các lớp TCCN khóa 2012. ------------------- Căn cứ vào kế hoạch thi tốt nghiệp TCCN khóa 2012. Khoa CĐTH công bố danh sách học sinh đủ điều kiện dự thi...
Lịch ôn tập tốt nghiệp bậc Cao đẳng nghề các lớp C11ATM02, C11KXD02 và khóa 2011 thi tốt nghiệp đợt Khoa CĐTH cho Sinh viên đăng ký thi tốt nghiệp lần 02 như sau: -  Sinh viên thi trễ tiến độ hoặc dự thi lại nộp đơn đăng ký (theo mẫu), kèm theo bảng điểm toàn khóa học tại VP khoa CDTH. -  Nộp tiền lệ phí...
Học sinh TCCN khóa 2012 và các khóa trước xem các thông tin liên quan kỳ thi tốt nghiệp ngày 10-11/0 Học sinh TCCN các lớp khóa 2012 và các khóa trước đăng ký dự thi tốt nghiệp kỳ thi ngày 10-11/05/2014, xem các thông tin liên quan đến kỳ thi gồm: 1/- Điều kiện dự thi tốt nghiệp (chính trị, chuyên môn) 2/- Số báo...
Thông báo Họp học sinh Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2012 (07-08/11/2013) THÔNG BÁO HỌP HỌC SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHÓA 2012-2014 Căn cứ theo kế hoạch đào tạo khóa 2012 trong năm học 2013 - 2014. Nhằm giúp cho Học sinh nắm bắt được các thông tin liên quan đến khóa học và...
Sinh viên lớp C11KDN18, C11QDN18 xem các thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp ngày 17-18/05/201 Sinh viên lớp C11KDN18, C11QDN18 xem các thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp ngày 17-18/05/2014 gồm: 1/- Điều kiện dự thi tốt nghiệp (chính trị, nghề) 2/- Số báo danh, lịch thi (ngày thi, giờ thi, phòng thi)...
Thông báo lịch học lại môn Giáo dục quốc phòng THÔNG BÁO Tổ chức học lại môn Giáo dục quốc phòng Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014; Khoa Cao đẳng thực hành thông báo đến các học sinh, sinh viên khóa 2011 và các khóa trước, kế hoạch tổ chức học lại...
Thông báo Thời hạn thu học phí và Tổ chức học lại HK3, năm học 2013-2014 * Lưu ý: Sinh viên bậc Cao đẳng thực hành khóa 2013 liên hệ làm thủ tục chuyển điểm môn Giáo dục thể chất từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/06/2014 (thủ tục gồm: Đơn xin chuyển điểm theo mẫu, bảng điểm hoặc...
Thông báo Kết quả tốt nghiệp TCCN kỳ thi ngày 10-11/05/2014 và Thời hạn phúc khảo, nộp các chứng chỉ 1/- Học sinh xem kết quả tốt nghiệp: Theo hướng dẫn:  truy cập website: www.caodangthuchanh.edu.vn, vào mục SINH VIÊN / Tra cứu thông tin tốt nghiệp. Mã sinh viên: gõ mã sinh viên, học sinh. Họ và tên: gõ tên...
Danh sách học sinh TCCN xét điều kiện dự thi tốt nghiệp Văn hóa (bổ sung) lớp 13TC9 và các lớp khóa 1/- Học sinh lớp 13TC9 và các lớp TCCN khóa 2013, 2012 (chưa tốt nghiệp THPT hoặc THBT) xem danh sách Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp Văn hóa bổ sung tại file đính kèm. 2/- Học sinh Không đủ điều kiện dự thi lý do...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC