SINH VIÊN - THÔNG BÁO
Lịch thi tốt nghiệp TCCN - Văn hóa bổ sung (13TC9 và các học sinh khóa 2013 và các khóa trước chưa t Học sinh lớp 13TC9, các lớp Khóa 2013 và các khóa trước (đối tượng chưa tốt nghiệp THPT hoặc THBT) xem các thông tin liên quan: 1/- Xét điều kiện dự thi và danh sách phòng thi: - Xem danh sách xét điều kiện dự...
Danh sách phòng thi, lịch thi tốt nghiệp TCCN - môn Chính trị (các lớp khóa 2013) kỳ thi ngày 29/06/ Học sinh Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2013 xem thông tin kỳ thi tốt nghiệp Môn CHÍNH TRỊ như sau: 1/- Điều kiện dự thi tốt nghiệp - Học sinh được dự thi tốt nghiệp môn Chính trị nếu có điểm Tổng kết môn học chính...
Thông báo thay đổi lối đi vào và ra tại Trụ sở chính từ 21/06 đến 22/06 Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu Nhà trường trong việc đáp ứng yêu cầu công tác thực tế thi công của Ban Quản lý, Ban chỉ huy công trình xây dựng tại Trụ sở 475A Điện Biên Phủ, Phòng Quản trị Trường Đại học Công...
Kết quả thi tốt nghiệp TCCN - Văn hóa bổ sung (kỳ thi ngày 25,26/06/2014) và Thông báo họp lớp 13TC9 1/- Học sinh xem kết quả Thi tốt nghiệp TCCN - Văn hóa bổ sung kỳ thi ngày 25, 26/06/2014 tại file đính kèm. 2/- Thông báo họp lớp 13TC9 Nhằm chuẩn bị cho công tác tổ chức lớp học và triển khai kế hoạch...
Kết quả thi tốt nghiệp TCCN - Chính trị (kỳ thi ngày 29/06/2014) 1/- Học sinh xem kết quả tốt nghiệp TCCN - môn Chính trị: Theo hướng dẫn: truy cập website: www.caodangthuchanh.edu.vn,  vào mục SINH VIÊN / Tra cứu thông tin tốt nghiệp. Mã sinh viên: gõ mã học sinh. Họ và...
Kết quả thi tốt nghiệp Cao đẳng nghề (kỳ thi ngày 22,29/06/2014); Thông báo thời hạn phúc khảo và nộ 1/- Sinh viên xem kết quả tốt nghiệp: Theo hướng dẫn: truy cập website: www.caodangthuchanh.edu.vn,  vào mục SINH VIÊN / Tra cứu thông tin tốt nghiệp. Mã sinh viên: gõ mã sinh viên. Họ và tên: gõ họ tên sinh...
Kết quả Phúc khảo bài thi tốt nghiệp Cao đẳng nghề khóa 2011 (kỳ thi ngày 22,29/06/2014) Sinh viên xem kết quả chấm phúc khảo bài thi tốt nghiệp: Truy cập vào website: www.caodangthuchanh.edu.vn Vào mục SINH VIÊN / Tra cứu thông tin tốt nghiệp (xem thông tin tại ô Lý do của phần Điều kiện dự thi tốt...
Tổ chức thực tập tốt nghiệp CĐN khóa 2011 bổ sung, tổ chức học lại học kỳ 1 năm học 2014-2015 THÔNG BÁO Tổ chức thực tập tốt nghiệp CĐN khóa 2011 bổ sung, và các lớp học lại trong Học kỳ 1 năm học 2014-2015 ------------------------ Khoa Cao đẳng thực hành thông báo kế hoạch tổ chức thực tập tốt...
Hội thi Sinh viên giỏi nghề HUTECH năm 2014 - Thông báo số 2, đề cương ôn tập, đề thi thực hành nghề THÔNG BÁO SỐ 2 Hội thi Sinh viên giỏi nghề HUTECH năm 2014, công bố đề cương ôn tập, đề thi thực hành ----------------- - Nhận đăng ký dự thi:  25/08 – 17/09/2014  tại  VP Khoa CĐTH. - Đối tượng dự thi: Sinh viên...
Sinh viên, học sinh xem lịch học - lịch thi các lớp học lại HK2 năm học 2013-2014 (tổ chức từ ngày 1 Sinh viên, học sinh xem thông báo và thực hiện theo yêu cầu sau: 1) Thời hạn đóng tiền học lại: Đóng tiền tại phòng Tài chính: 17/02/2014 – 08/03/2014. Trong thời hạn đóng tiền học lại HS-SV có thể làm đơn rút đăng...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC