THÔNG BÁO MỚI
Thông báo đăng ký học lại (Bổ sung) THÔNG BÁO Về việc đăng ký bổ sung học lại Học kỳ 1 năm học 2020 - 2021        Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo tiếp nhận đăng ký học lại (bổ sung) các môn trong học kỳ 1 năm học...
Kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 - 2020            Kết quả xét công nhận tốt nghiệp trình độ Cao đẳng nghề đợt 1 - 2020 đã có, sinh viên đã nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1 - 2020 truy cập mục tra cứu thông...
Thông báo đóng học phí đợt 1 năm học 2020 - 2021 THÔNG BÁO Về việc thu học phí đợt 1 năm học 2020 – 2021        Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo việc đóng học phí học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 như sau: Thời hạn đóng học phí:...
Thông báo tổ chức học lại học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 THÔNG BÁO Về việc tổ chức học lại Học kỳ 1 năm học 2020 - 2021        Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo kế hoạch tổ chức học lại các môn trong học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 như...
Thông báo tổ chức thi tốt nghiệp năm 2020 THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP NĂM 2020 (Đợt cuối cùng dành cho Sinh viên khóa 2014 trở về trước)   I. MÔN THI, THỜI GIAN TỔ CHỨC: Các môn thi tốt nghiệp TT Môn thi tốt nghiệp Thời...
Kế hoạch thực tập và xét công nhận tốt nghiệp khóa 2018 KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 2018     I. THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: Từ 05/10/2020 – 31/01/2021 Lưu ý: Sinh viên tìm nơi thực tập theo nhu cầu của cá nhân. Nếu không tìm được nơi thực...
Thông báo phát bằng tốt nghiệp đợt 3 năm 2019      Bằng tốt nghiệp trình độ Cao đẳng nghề đợt 3 năm 2019 đã có, sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2019 truy cập mục tra cứu thông tin tốt nghiệp để biết kết quả của mình....
Thông báo đóng học phí học kỳ 3 năm học 2019 - 2020 THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ 3 năm học 2019 – 2020          Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo việc đóng học phí học ký 3 năm học 2019 – 2020 như sau: Thời hạn...
Thông báo tổ chức học lại học kỳ 3 năm học 2019 - 2020 THÔNG BÁO Về việc tổ chức học lại Học kỳ 3 năm học 2019 - 2020        Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo kế hoạch tổ chức học lại các môn trong học kỳ 3 năm học 2019 - 2020 như...
UNIVERSITY PARTNERSHIPS