Giá trị và tầm nhìn

* GIÁ TRỊ
Giá trị cốt lõi đồng thời gắn liền với tôn chỉ Tri thức - Đạo đức - Sáng tạo, Viện Khoa học Ứng dụng HUTECH xác định phương châm đào tạo sinh viên phát triển toàn diện kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, năng động - bản lĩnh - tự tin hội nhập với cộng đồng quốc tế, đảm nhận tốt công việc trong môi trường đa lĩnh vực, đa văn hoá.

* SỨ MỆNH
Ngày nay, khoa học kỹ thuật và Công nghệ phát triển rất nhanh ở mọi lĩnh vực trên toàn thế giới, đặc biệt phải nói đến các lĩnh vực thông tin - truyền thông, vật liệu, hóa học và y sinh học đã và đang phát triển một cách mạnh mẽ, mang lại nhiều lợi ích phục vụ cho con người, làm cho cuộc sống ngày càng an toàn và hiện đại hơn. Viện Khoa học Ứng dụng HUTECH thuộc trường Đại học Công nghệ Tp.HCM (HUTECH) cam kết là đơn vị giáo dục tiên phong cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, toàn diện cho nền kinh tế tri thức trong giai đoạn mới; đáp ứng được các nhu cầu của xã hội. Trang bị cho sinh viên HUTECH kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành chuyên nghiệp là công cụ hữu hiệu để nâng cao tri thức khoa học, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, thích ứng tốt với công việc; Tạo cơ hội thăng tiến và thành công trong sự nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tự tin hội nhập với cộng đồng quốc tế.

* TẦM NHÌN
Viện Khoa học ứng dụng HUTECH phát triển theo định hướng thực hành ở cấp bậc đại học và hướng nghiên cứu ở cấp bậc sau đại học, đến năm 2020 sẽ trở thành:

-   Viện  chủ lực của  trường  Đại học Công nghệ TPHCM,  có Chương  trình  đào tạo  đạt  chuẩn Đông Nam Á, được xếp hạng cao, có uy  tín  ở Việt Nam, người học đáp ứng được yêu cầu làm việc thực tế, có năng lực làm việc trong môi trường quốc tế.

-  Một đơn vị nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ, chính sách có  uy  tín  hàng  đầu  Việt  Nam trong lĩnh vực dinh dưỡng - công nghệ thực phẩm - sinh học - môi trường

 

 

14566155