Kết quả nghiên cứu khoa học của CB-GV (2001-2015)

 

TT

Tên đề tài

CB-GV thực hiện

Năm

Cấp

Kinh phí thực hiện

1

Điều tra nghiên cứu ô nhiễm đất, nước và ảnh hưởng đến sức khỏe của người nông dân do sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học trong sản xuất nông nghiệp lên một số cây trồng chính ở Tây Ninh

GS. TSKH. Lê Huy Bá

ThS. Lâm Vĩnh Sơn

ThS. Thái Văn Nam

ThS. Lê Thị Vu Lan

2001

Tỉnh

260.000.000 đ

2

Hiện trạng quản lý chất thải rắn Huyện Thuận An và đề xuất các biện pháp quản lý có hiệu qua

ThS. Lâm Vĩnh Sơn

2002

Trường

10.000.000 đ

3

Xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2003 – 2010.

GS. TSKH. Lê Huy Bá

ThS. Lâm Vĩnh Sơn

ThS. Thái Văn Nam

ThS. Lê Thị Vu Lan

2003

Tỉnh

246.000.000 đ

4

Khảo sát, đánh giá ảnh hưởng của thuốc trừ sâu sử dụng trong  sản xuất nông nghiệp đối với môi trường đất và nước vùng lúa cao sản-rau tỉnh  Long An

GS. TSKH. Lê Huy Bá

ThS. Lâm Vĩnh Sơn

ThS. Thái Văn Nam

2003

Tỉnh

151.000.000 đ

5

Dự án thử nghiệm giáo dục môi trường cho khối sinh viên đại học cộng đồng Tiền Giang

GS.TSKH. Lê Huy Bá

ThS. Lâm Vĩnh Sơn

2003

Bộ

75.000.000 đ

6

Đánh giá ảnh hưởng của thuốc trừ sâu, phân bón hoá học trong sản xuất nông nghiệp đến môi trường đất, nước,nông sản và ảnh hưởng đến sức khoẻ của người nông dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

GS. TSKH. Lê Huy Bá

ThS. Lâm Vĩnh Sơn

ThS. Thái Văn Nam

ThS. Lê Thị Vu Lan

2004

Tỉnh

271.000.000 đ

7

Đánh Giá Suy Thoái Và O Nhiễm Môi Trường Đất, Nước Từ Hoạt Động Nuôi Tôm Công Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh Trà Vinh

GS. TSKH. Lê Huy Bá

ThS. Lâm Vĩnh Sơn

ThS. Thái Văn Nam

2005

Tỉnh

318.000.000 đ

8

Điều tra và  nghiên cứu sự thay đổi sử dụng đất, xói mòn đất tại lưu vực sông đồng nai và xây dựng bản đồ thích nghi

GS. TSKH. Lê Huy Bá

ThS. Lâm Vĩnh Sơn

ThS. Thái Văn Nam

2005

Tỉnh

152.000.000 đ

9

Nghiên cứu quản lý chất thải rắn và nước thải tỉnh Bạc Liêu

GS. TSKH. Lê Huy Bá

ThS. Lâm Vĩnh Sơn

ThS. Thái Văn Nam

ThS. Lê Thị Vu Lan

2005

Tỉnh

387.000.000 đ

10

Thiết kế hệ thống cấp nước công ty cơ khí Long An - Chủ nhiệm

ThS. Lâm Vĩnh Sơn

2005

Khoa

3.000.000 đ

 

Nghiên cứu xây dựng chỉ số động học nước cho thủy vực TP.HCM

ThS. Thái Văn Nam

2007

Trường

10.000.000 đ

11

Xây dựng mô hình vật lý xử lý khí thải lò đốt vỏ hạt điều-Chủ nhiệm

ThS. Lâm Vĩnh Sơn

2007

Khoa

3.000.000 đ

12

Nghiên cứu vá đánh giá dự báo ô nhiễm nước sông Vàm Cỏ Đông Long An

GS. TSKH. Lê Huy Bá

ThS. Lâm Vĩnh Sơn

ThS. Thái Văn Nam

2008

Tỉnh

504.000.000 đ

13

Xây dựng ngân hàng giống vi sinh vật: quy trình nhân giống, giữ giống và hoàn thiện quy trình phục vụ cho công tác giảng dạy

KS. Phạm Minh Nhựt

2008

Khoa

3.000.000 đ

14

Nghiên cứu khả năng xử lý nước rỉ rác bằng thực vật

ThS. Vũ Hải Yến

2008

Khoa

3.000.000 đ

15

Xây dựng bộ tiêu bản về đa dạng sinh học thực vật của rừng ngập mặn Cần Giờ, phục vụ công tác giảng dạy

ThS. Lê Thị Vu Lan

2008

Trường

10.000.000 đ

16

Phân lập, tuyển chọn vi khuẩn lactic nhằm sản xuất chế phẩm probiotics

TS. Nguyễn Hoài Hương

2009

Trường

10.000.000 đ

17

Nghiên cứu mô hình xử lý nước thải phục vụ công tác giảng dạy – Chủ Nhiệm

ThS. Lâm Vĩnh Sơn

2009

Trường

10.000.000 đ

18

Nghiên cứu ảnh hưởng của pH và tỉ lệ men giống/cơ chất đến quá trình phân hủy kỵ khí hỗn hợp dầu thực vật từ hệ thống xử lý nước thải của nhà máy mì ăn liền

ThS. Võ Hồng Thi

2010

Khoa

5.000.000 đ

19

Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14000:2004 cho các trường ĐH tại TP.HCM

KS. Trần Thị Tường Vân

2010

Khoa

5.000.000 đ

20

Nghiên cứu, thiết kế, xây dựng thư viện phim và phóng sự môi trường phục vụ cho công tác giảng dạy và truyền thông môi trường

ThS. Vũ Hải Yến

2010

Khoa

5.000.000 đ

21

Nghiên cứu ảnh hưởng của Jasmonic acid trong việc nâng cao hàm lượng Ginsenoside trong nuôi cấy rễ bất định Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grush)

CN. Bùi Văn Thế Vinh

2010

Trường

10.000.000 đ

22

Khai thác khả năng phòng trừ sinh học của nuclear polyhedrosis virus (NPV) và tuyến trùng EPN để sản xuất chế phẩm sinh học, sử dụng cho phòng trừ sâu khoang ăn tạp (spodoptera litura) và một số loài sâu cánh vảy hại các cây rau, màu tại TP. Hồ Chí Minh

TS. Nguyễn Thị Hai

2012

Thành phố

550.000.000

23

Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến sự phát triển cơ sở hạ tầng, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại Cần Giờ và đề xuất các giải pháp thích ứng

GS. TS. Hoàng Hưng

2014

Thành phố

990.000.000

24

Sản xuất prodifiosin từ Serratia marcescens và khảo sát hoạt tính sinh học của hợp chất này

TS. Nguyễn Hoài Hương

2014

Trường

 

25

Nghiên cứu hiệu lực diệt muỗi của tinh dầu sả làm cơ sở điều chế thuốc diệt muỗi sinh học

TS. Thái Văn Nam

2014

Trường

 

26

Nghiên cứu thu nhận anthocyanin từ phế liệu của qui trình sản xuất gạo đen và hoạt tính chống oxy hóa của nó

TS. Nguyễn Lệ Hà

2014

Trường

 

27

Nghiên cứu hoạt tính quét oxi hóa gốc tự do chống oxi hóa và bảo vệ gan bị nhiễm độc của lá cây Hoàng Bá Nam, Oroxylum indicum

TS. Nguyễn Ngọc Hồng

2014

Trường

 

28

Phân lập các loài vi nấm ký sinh trên nấm Linh Chi và sử dụng chúng trong đối kháng bệnh cây trồng

TS. Nguyễn Thị Hai

2014

Trường

 

29

Nghiên cứu các điều kiện tối ưu nhằm sản xuất các hợp chất kháng khuẩn từ Lactobacillus plantarum

ThS. Phạm Minh Nhựt

2014

Trường

 

30

Nghiên cứu xây dựng mô hình cột lắnh tĩnh phục vụ giảng dạy và NCKH Khoa

ThS. Lâm Vĩnh Sơn

2014

Trường

 

31

Nghiên cứu xây dựng mô hình thí nghiệm UASB phục vụ giảng dạy và NCKH Khoa

ThS. Nguyễn Trung Dũng

2014

Trường

 

32

Phân lập vi khuẩn nitrat từ nước thải và nghiên cứu ứng dụng các vi khuẩn này vào XLNT giàu Nitơ

TS. Nguyễn Hoài Hương

2014

Trường

 

33

Nghiên cứu khả năng làm giảm cân và giảm lipid huyết tương của dịch chiết lá xoài và lá ổi và hướng ứng dụng thực tiễn

TS. Nguyễn Ngọc Hồng

2014

Trường

 

34

Công nghệ xử lý nước thải khách sạn bằng công nghệ hợp khối (WTP)

ThS. Lâm Vĩnh Sơn

2014

Trường

 

35

Nghiên cứu điều chế sản phẩm nước uống từ nấm linh chi đỏ Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Yến

2014

Trường

 

36

Xây dựng quy trình lên men nước chấm giàu sắt từ huyết lợn đông

ThS. Huỳnh Quang Phước

2014

Trường

 

37

Nghiên cứu thu nhận dịch đạm thủy phân từ gluten lúa mì để ứng dụng trong sản phẩm thực phẩm

TS. Nguyễn Lệ Hà

2014

Trường

 

38

Nghiên cứu thu nhận và đánh giá khả năng oxy hóa của cao chiết phân đoạn kém phân cực và phân đoạn phân cực trung bình ở rong Sargassum thu từ vùng biển Ninh Thuận

ThS. Trần Thị Ngọc Mai

2014

Trường

 

39

Nghiên cứu tách hợp chất polysasscharide từ hạt gạo hương thảo Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Yến

2014

Trường

 

40

Xây dựng bản đồ cảnh báo rủi ro ngập lụt Thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất các giải pháp thích ứng. Nghiên cứu điển hình tại Quận 2

PGS. TS. Thái Văn Nam

2015

Thành phố

1.200.000.000

14565912