Danh mục các môn mở bổ sung trong HK2 (2018 - 2019)
Lưu ý:       
1. Sinh viên đăng ký môn học online    
2. Thời gian đăng ký bổ sung: Từ ngày 28/12/2018 – 02/01/2019 (hình thức đăng ký: qua mạng) 
3. Đóng học phí: từ ngày 07/01 – 18/01/2019 (tất cả sinh viên đóng học phí qua ngân hàng).
4. Các môn thực tập/đồ án sinh viên chủ động liên hệ với GV để được phân công hướng dẫn 
5. Kết quả hủy lớp/mở lớp sẽ được thông báo chính thức sau khi hết hạn đóng học phí
14573775