TB về việc giao nhận tài liệu học tập học kỳ II năm học 2018 - 2019
Theo kế hoạch giảng dạy học kỳ II năm học 2018 - 2019, sinh viên các Khóa sẽ bắt đầu nhập học từ ngày 18/02/2019. Để công tác phát tài liệu học tập đúng tiến độ và đạt hiệu quả, Viện Khoa học Ứng dụng HUTECH thông báo như sau:
  1. Đối với khóa 2017 trở về trước:
  • Thời gian: từ ngày 18/02/2019 đến 22/02/2019
  • Sáng: 9g00 – 10g00
  • Chiều: 14g00 – 15g00
  • Địa điểm: VP Viện KHUD Khu E – Phòng E1-01.05
  1. Đối với Khóa 2018:
  • Thời gian: 8g00 – 16g00 từ ngày 18/02/2019 đến 22/02/2019
  • Sáng: 9g00 – 10g00
  • Chiều: 14g00 – 15g00
  • Địa điểm: Phòng A-05.02 (Khu A - Cơ sở Điện Biên Phủ)
Thời gian phát sách bổ sung: 25/02/2019 – 01/03/2019
Ban cán sự thông báo lịch phát tài liệu học tập cụ thể đến sinh viên và cử đại diện nhận sách theo địa điểm đã thông báo.
Đề nghị tất cả các lớp phối hợp thực hiện nghiêm túc thông báo này.
Nếu có bất kỳ thắc mắc SV liên hệ trực tiếp: Cô Thảo (028.3512.0788) – Thầy Phong (0944.796.867) – Hoặc VP Viện A-03.25 (Khu A); E1-0.05 (Khu E)
Trân trọng./.
14574424