TB V/v Chính sách học bổng CTĐT trình độ Thạc sĩ áp dụng đối với SV của Trường ĐH Công nghệ TP. HCM (HUTECH)
Căn cứ Quyết định số 653/QĐ-ĐKC ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định mức học phí và lệ phí năm học 2018 – 2019;  
Căn cứ kết quả xét duyệt của Ban Giám hiệu về mức học bổng cho các đối tượng sinh viên HUTECH bao gồm Sinh viên 5 tốt cấp Thành/Trung ương, Sinh viên đạt danh hiệu Thủ khoa Khóa học, Sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc vượt tiến độ;
Các mức học bổng cụ thể như sau:
TT Đối tượng Mức học bổng/
khóa học
(%)
Mức học bổng/
khóa học
 (đồng)
Mức học phí/
khóa học
 (đồng)
1 Sinh viên đạt danh hiệu
Thủ khoa Khóa học
50% 32.500.000 32.500.000
2 Sinh viên đạt thành tích
học tập xuất sắc vượt tiến độ
40% 26.000.000 39.000.000
3 Sinh viên 5 tốt cấp Thành/ Trung ương 30% 19.500.000 45.500.000
4 Cựu sinh viên HUTECH 20% 13.000.000 52.000.000
 
Trong đó:
- Sinh viên đạt cùng lúc nhiều danh hiệu, sẽ áp dụng mức học bổng cao nhất.
- Mức học phí của Chương trình đào tạo Thạc sĩ: 65.000.000 đồng/khóa học
Trong trường hợp cần thêm thông tin, Quý đơn vị vui lòng liên hệ:
Văn phòng: Viện Đào tạo Sau đại học (A-02.05)
Địa chỉ: 475A, Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
Điện thoại: (028) 3512 0781 hoặc 0967 54 54 18 (Cô Phú)
Email: saudaihoc@hutech.edu.vn

Trân trọng./.
  VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
VIỆN TRƯỞNG
(Đã ký)
 PGS. TS. Huỳnh Châu Duy
 
          
14575386