Viện KHUD TB về quy trình nhận lễ phục và đăng ký lễ tốt nghiệp 08.06.2019 (cập nhật ngày 23/5)
Viện KHUD TB về quy trình nhận lễ phục và đăng ký lễ tốt nghiệp 08.06.2019 (thay cho TB ngày 17/5) bổ sung yêu cầu SV phải thực hiện Phiếu khảo SV tốt nghiệp Online
 
* Lưu ý:
1. SV phải thực hiện Phiếu khảo SV tốt nghiệp Online trước khi nhận lễ phục
2. SV phải có mặt đúng giờ, lưu ý địa điểm ghi trong thông báo. Ăn mặc lịch sự
3. Mỗi SV được mời một Phụ huynh vào Hội trường (lưu ý nhớ mang theo thư mời)
4. SV trả lễ phục sau khi kết thúc lễ tại VP Viện E1-01.05, sau đó nhận bằng chính thức tại Phòng Hành chính E1-01.02
 
14576087