Danh sách chia đợt phát bằng và vị trí chỗ ngồi_Lễ tốt nghiệp 8/6/2019
Sinh viên xem danh sách chia đợt phát bằng kèm vị trí chỗ ngồi như file đính kèm 
*Sơ đồ chỗ ngồi Hội trường E3-05.01 được đính kèm
*Các bạn sinh viên ngồi đúng vị trí để được điểm danh
Lưu ý: - Chỗ ngồi được đánh theo HÀNG - SỐ GHẾ
           - Không tự ý thay đổi chỗ ngồi 
Ví dụ: 23-01: Hàng 23 - Ghế số 01
14576339