Tb V/v giao nhận tài liệu học tập học kỳ 3 năm học 2018 - 2019
THÔNG BÁO
Về việc giao nhận tài liệu học tập học kỳ 3 năm học 2018 - 2019
 
Theo kế hoạch giảng dạy học kỳ 3 năm học 2018 - 2019, sinh viên các Khóa sẽ bắt đầu nhập học từ ngày 15/07/2018. Để công tác phát tài liệu học tập đúng tiến độ và đạt hiệu quả, Viện Khoa học Ứng dụng HUTECH thông báo sinh viên có tên (theo danh sách bên dưới) thời gian nhận sách như sau:
  • Thời gian: 8g00 – 16g00 từ ngày 15/07/2019 đến 20/07/2019
  • Địa điểm: Phòng A-03.25 (Văn phòng Viện KHƯD) – Gặp Cô Thảo
  • Sách chuyên ngành: Phòng E1-01.05 (VP Viện) - Gặp Thầy Phong
Khi đi nhận sách nhớ mang theo thẻ Sinh viên.
Đề nghị tất cả sinh viên phối hợp thực hiện nghiêm túc thông báo này.
Trân trọng./.
 
 
 
VIỆN KHOA HỌC ỨNG DỤNG HUTECH
14576798