Viện KHUD TB về quy trình nhận lễ phục và đăng ký lễ tốt nghiệp 15.12.2019
Viện KHUD TB về quy trình nhận lễ phục và đăng ký lễ tốt nghiệp 15.12.2019 (yêu cầu SV phải thực hiện Phiếu khảo SV tốt nghiệp Online)
 
* Lưu ý:
1. SV phải thực hiện Phiếu khảo SV tốt nghiệp Online trước khi nhận lễ phục
2. SV phải có mặt đúng giờ, lưu ý địa điểm ghi trong thông báo. Ăn mặc lịch sự
3. Mỗi SV được mời một Phụ huynh vào Hội trường (lưu ý nhớ mang theo thư mời)
4. SV trả lễ phục sau khi kết thúc lễ tại VP Viện E1-01.05, sau đó nhận bằng chính thức tại Phòng Hành chính E1-01.02
 


14579057