THông tin hội thảo "Giải trình tự Gene thế hệ mới và ứng dụng"
Thời gian: 09g sáng, ngày 03/01/2020
Địa điểm: Phòng E1.03-14 - Trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao HUTECH
Báo cáo viên: Trần Quốc Thiên
Chuyên viên ứng dụng – Research Instruments Vietnam
------
Nội dung hội thảo về:
1/ Giải trình tự gen:
- Kỹ thuật cơ bản: Phương pháp Sanger
- Kỹ thuật mới: Next – gene Sequencing (nhiều thế hệ)
- Ưu và nhược điểm của từng phương pháp.
2/ Cơ chế NGS (next – gene sequencing)
- Cách giải
- Cách phân tích database
3/ Ứng dụng của NGS (next – gene sequencing)

Nhớ xách ba lô lên và đến đúng giờ nhé!
14581038