TB Về việc giao nhận tài liệu học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020 (updated)

THÔNG BÁO
Về việc giao nhận tài liệu học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020

Theo kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2019 - 2020, sinh viên các Khóa sẽ bắt đầu nhập học từ ngày 10/02/2020. Để công tác phát tài liệu học tập đúng tiến độ và đạt hiệu quả, Viện Khoa học Ứng dụng HUTECH thông báo như sau:

1. Đối với khóa 2018 trở về trước:

  • Thời gian: từ ngày 17/02/2020 đến sáng 22/02/2020 

  • Sáng: 9g00 – 10g30

  • Chiều: 14g00 – 15g30

  • Địa điểm: VP Viện KHUD Khu E – Phòng E1-01.05 – Gặp Thầy Phong

2. Đối với Khóa 2019:

  • Thời gian: 8g00 – 16g00 từ ngày 17/02/2020 đến sáng 22/02/2020 

  • Sáng: 9g00 – 10g30

  • Chiều: 14g00 – 15g30

  • Địa điểm: Phòng B-03.09  hoặc VP Viện A-03.25 (Khu A) – Gặp Cô Thảo

Thời gian phát sách bổ sung: 24/02/2020 – 29/02/2020  (Không nhận thay – SV mang theo thẻ SV khi nhận sách)

Ban cán sự thông báo lịch phát tài liệu học tập cụ thể đến sinh viên và cử đại diện nhận sách theo địa điểm đã thông báo.

Đề nghị tất cả các lớp phối hợp thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Nếu có bất kỳ thắc mắc SV liên hệ trực tiếp: Cô Thảo (028.3512.0788) – Thầy Phong (0944.796.867) – Hoặc VP Viện A-03.25 (Khu A); E1-0.05 (Khu E)

Trân trọng./.

14583296