Thông báo về việc xử lý học vụ HK1 - Năm học: 2019 - 2020

Bạn có thấy thông báo mới !

Các bạn thân mếm trên trang daotao.hutech.edu.vn có thông báo mới về học vụ.

Vì quyền lợi bản thân hãy dành ít phút để kiểm tra bạn nhé
 

14584245