SINH VIÊN - THÔNG BÁO
Thông báo v/v: Đăng ký học phần “Khởi nghiệp & Đồ án chuyên ngành” 1. Thời gian đăng ký và đóng học phí: Từ ngày thông báo đến hết ngày 5/8/2020   2. Hình thức đóng học phí: Sinh viên đóng học phí theo hình chuyển khoản qua ngân hàng, sau đó đem biên lai (bản...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC