SINH VIÊN - THÔNG BÁO
Danh sách chia đợt phát bằng và vị trí chỗ ngồi_Lễ tốt nghiệp 8/6/2019 Sinh viên xem danh sách chia đợt phát bằng kèm vị trí chỗ ngồi như file đính kèm  *Sơ đồ chỗ ngồi Hội trường E3-05.01 được đính kèm *Các bạn sinh viên ngồi đúng vị trí để được điểm danh Lưu ý: - Chỗ ngồi được...
Viện KHUD TB về quy trình nhận lễ phục và đăng ký lễ tốt nghiệp 08.06.2019 (cập nhật ngày 23/5) Viện KHUD TB về quy trình nhận lễ phục và đăng ký lễ tốt nghiệp 08.06.2019 (thay cho TB ngày 17/5) bổ sung yêu cầu SV phải thực hiện Phiếu khảo SV tốt nghiệp Online   * Lưu ý: 1. SV phải thực hiện...
Thông báo nộp online chứng chỉ điều kiện tin học-ngoại ngữ đối với sinh viên ĐH, CĐ chính qui Sinh viên nộp online  các chứng chỉ từ ngày 20/05/2019 đến ngày 02/06/2019. Lưu ý: sinh viên nộp chứng chỉ sau khoảng thời gian nêu trên, sẽ phải nộp chứng chỉ trong đợt gia hạn theo thông báo của Phòng ĐT-KT và...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC