SINH VIÊN - THÔNG BÁO
Danh sách xét tốt nghiệp và tình hình nợ môn Khóa 11HTP4,5 và 10LDTP Sinh viên lưu ý xem file đính kèm Danh sách xét tốt nghiệp và tình hình nợ môn Khóa 11HTP4,5 và 10LDTP nếu có sai sót phản hồi  phòng Đào Tạo (gặp Cô Nguyễn Hương) trước ngày 25/9/2013, mọi vấn đề sau hạn trên sẽ...
TB V/V CHUYỂN SINH HOẠT ĐÒAN VÀ RÚT SỔ ĐOÀN ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HỒ CHÍ MINH BCH TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM *** Số: 22/TB-ĐTN   TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2013   THÔNG BÁO V/vchuyển sinh hoạt Đoàn và hủy hồ sơ...
dffff ddddddddddddddd
THÔNG BÁO v/v TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HKI (2012 - 2013) BCS lớp liên hệ VPK (Cô Ly) để nhận các biểu mẫu đánh giá.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC