SINH VIÊN - THÔNG BÁO
TB V/V CHUYỂN SINH HOẠT ĐÒAN VÀ RÚT SỔ ĐOÀN ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HỒ CHÍ MINH BCH TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM *** Số: 22/TB-ĐTNTP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2013 THÔNG BÁO V/vchuyển sinh hoạt Đoàn và hủy hồ sơ...
dffff ddddddddddddddd
THÔNG BÁO v/v TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HKI (2012 - 2013) BCS lớp liên hệ VPK (Cô Ly) để nhận các biểu mẫu đánh giá.
THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ SINH VIÊN KHOA THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ SINH VIÊN KHOA
TB v/v NHẬN TIỀN KHEN THƯỞNG BAN CÁN SỰ LỚP NĂM HỌC 2011 - 2012 Các Ban cán sự lớp (danh sách đính kèm) liên hệ tại Phòng Công tác Sinh viên Học sinh để nhận tiền thưởng Thời gian: từ ngày 19/11/2012 - 15/12/2012 Buổi sáng: 7h30 - 11h30 Buổi chiều: 13h30 - 16h30 Lưu ý: - Sinh...
TB v/v NHẬN TIỀN KHEN THƯỞNG BAN CÁN SỰ LỚP NĂM HỌC 2011 - 2012 Ban Cán sự lớp (theo danh sách đính kèm) liên hệ Phòng Công tác Sinh viên - Học sinh để nhận tiền thưởng Thời gian: từ ngày 19/11/2012 - 15/12/2012 Buổi sáng: 7h30 - 11h30 Buổi chiều: 13h30 - 16h30 Lưu ý: - Sinh...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC